Contact

กติกา

  1. การแบ่งรุ่นน้ำหนัก

 • 1.1 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 54 กิโลกรัม
  1.2 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 57 กิโลกรัม
  1.3 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 60 กิโลกรัม
  1.4 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 64 กิโลกรัม
  1.5 รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 69 กิโลกรัม
  1.6 รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 75 กิโลกรัม
  1.7 รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวไม่เกิน 81 กิโลกรัม
  1.8 รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักตัวเกิน 81 กิโลกรัม ขึ้นไป

  2. ช่วงเวลาการต่อสู้

 • 2.1 สู้ทั้งหมด 2 ยก
  2.2 ช่วงเวลายกละ 2 นาที
  2.3 พักระหว่างยก 1 นาทีี

  3. ข้อห้ามในการสู้

 • 3.1 ห้ามใช้ศีรษะโขก
  3.2 ห้ามจู่โจมที่ดวงตา
  3.3 ห้ามกัด
  3.4 ห้ามดึงผม
  3.5 ห้ามแทงหรือจิ้มบริเวณใต้คาง
  3.6 ห้ามโจมตีที่กระจับ
  3.7 ห้ามใช้นิ้วจู่โจมไปที่ปากหรือแผลของคู่ต่อสู้
  3.8 ห้ามใช้ศอกในการโจมตี
  3.9 ห้ามโจมตีที่คอหอยรวมทั้งการบีบ ผลัก บิดบริเวณหลอดลมด้วยมือหรือนิ้วก็ตาม
  3.10 ห้ามใช้การข่วน หยิก หรือ บิดตามบริเวณร่างกายหรือใบหู
  3.11 ห้ามโจมตีที่ศีรษะหรือคอของคู่ต่อสู้ด้วยการเตะหรือเข่าในขณะที่คู่ต่อสู้ นอนอยู่บนพื้น
  3.12 ห้ามกระทืบหรือกระโดดทิ้งตัวใส่คู่ต่อสู้ที่นอนอยู่บนพื้น
  3.13 โจมตีที่ศีรษะด้านหลัง กระดูกสันหลังและท้ายทอย
  3.14 ดึง หัก หรือบิดนิ้วมือนิ้วเท้าบริเวณข้อเล็กทั้งหมด
  3.15 ห้ามใช้ท่า Heel hooks(การงอศอกเพื่อบิดหรืองัดบริเวณส้นเท้า)
  3.16 ห้ามใช้ท่า Neck cranks(ท่าที่ใช้ท่อนแขนโน้มหรือบิดบริเวณลำคอ)
  3.17 ห้ามจับหรึอดึงเครื่องแต่งกายหรือนวมของคู่ต่อสู้
  3.18 ห้ามการต่อสู้ที่ไม่สมศักดิ์ศรี เช่น ไม่พยายามโจมตีคู่ต่อสู้, แกล้งบาดเจ็บ
  3.19 ห้ามยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกสังเวียนหรือสัมผัสเส้นเชือกเวที
  3.20 ห้ามทุ่มคู่ต่อสู้ออกนอกเวทีหรือพื้นที่การต่อสู้
  3.21 ห้ามถ่มน้ำลายรดคู่ต่อสู้
  3.22 ห้ามการกระทำที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  3.23 ห้ามใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในสนามต่อสู้ หรือกระทำการใดๆที่ไม่ให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่
  3.24 ห้ามโจมตีคู่ต่อสู้หลังจากระฆังหมดยก, พักยก ,ในระหว่างที่กรรมการสั่งหยุด
  3.25 ห้ามแสดงออกถึงการไม่ฟังคำสั่งของกรรมการอย่างชัดเจน
  3.26 ห้ามพี่เลี้ยงของนักสู้แทรกแซงการต่อสู้

  4. การยุติ, การชนะ

 • 4.1 เมื่อมีการชนะ KO
  4.2 เมื่อมีการทำผิดกติกาและกรรมการบนเวทีไล่ออกจากการต่อสู้
  4.3 เมื่อคู่ต่อสู้ตบพื้นยอมแพ้ หรือร้องด้วยความเจ็บปวด
  4.4 เมื่อมีแผลแตกเกิดขึ้น แพทย์สนามสั่งยุติการต่อสู้
  4.5 พี่เลี้ยงส่งสัญญาณยอมแพ้
  4.6 นักสู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมสู้ต่อหรือไม่ยอมออกจากมุม
  4.7 กรรมการเห็นว่าหากทำการสู้ต่อไปอาจเกิดอันตราย(TKO)
  4.8 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวที

  5. การให้คะแนน, การตัดคะแนน, การไล่ออกจากการต่อสู้

 • 5.1 ยกละ 10 คะแนน โดยกรรมการ 3 จุด ในแต่ละยก สามารถให้คะแนนได้ 2 แบบ คือ ให้10 คะแนนทั้งคู่ หรือให้ 10 คะแนนกับ 9 คะแนน โดย 10 คะแนนสำหรับฝ่ายที่เหนือกว่า ส่วนฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำหรือบอบช้ำกว่าได้ 9 คะแนน
  5.2 การตัดคะแนนเมื่อทำผิดกติกา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบนเวทีโดยตัดคะแนนได้ครั้งละ 1 คะแนน
  5.3 การไล่ออกจากการสู้เมื่อทำผิดกติกา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบนเวที

  6. เครื่องแต่งกาย

 • 6.1 นักสู้สามารถแต่งกายตามสไตล์การต่อสู้ที่ฝึกฝนมาได้
  6.2 ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องมือการต่อสู้
  6.3 เครื่องแต่งกายต้องดูสุภาพและไม่โดนห้ามจากกรรมการ และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอันตรายต่อคู่ต่อสู้

  7. อุปกรณ์การต่อสู้และเครื่องป้องกัน

 • 7.1 ต้องสวมฟันยาง โดยให้นักสู้เตรียมมาเอง
  7.2 ต้องสวมกระจับ โดยให้นักสู้เตรียมมาเอง
  7.3 ต้องสวมเฮดการ์ด
  7.4 ต้องสวมนวมแบบเปิดปลายนิ้วมือ
  7.5 อุปกรณ์อื่นๆ ทีนักสู้เตรียมมาเอง ผ้าพันมือ, เทปพันมือ

  *ทั้งนี้ NAKSU สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player